top of page

BOKNINGSVILLKOR

Varje kurs har ett begränsat antal platser - först till kvarn...

Betalningsvillkor kurs och utbildning

Betalning av hela kursavgiften sker mot faktura inom 30 dagar efter anmälan, dock senast 10 dagar före första kurstillfället. Anmälan är bindande men plats kan överlåtas till annan person innan kursstart.

Kontakta oss om du vill delbetala din utbildning. Ibland vill man dela upp investeringen på olika finansiella år eller liknande. Även vid delbetalning är anmälan bindande och betalningsskyldighet gäller alltid för hela kursen/utbildningen. 

Nöjd-kund garanti

Om du inte är nöjd efter första modulen på en längre utbildning (dvs, utbildning med mer än en modul) så får du pengarna tillbaks. Meddela oss senast dagen efter första modulen. 

Oväntande händelser

Om något oväntat utom vår kontroll händer (*) förbehåller vi oss rätten att göra vissa kursmoment digitala (om de var fysiska) eller att flytta dem i tiden.

(*) gäller till exempel myndigheters restriktioner eller rekommendationer pga COVID-19 eller att en kursledare blir sjuk och ingen ersättare är tillgänglig. LELVEL UP my ansvarar inte för kostnader som kan uppstå för deltagare pga dessa händelser. 

bottom of page