top of page

Next Level Leadership

Next Generation NLP Business Practitioner

Är du ledare, egenföretagare, konsult, projektledare eller agil coach?  - Då är detta för dig!

Dags att levla upp?
Ta ditt ledarskap till nästa nivå

Master your
brain

Icon_neurology.png

NEUROLOGY

Master your communication

Icon_language.png

LANGUAGE

Master your
behavior

Icon_programming.png

PROGRAMMING

Kursens innehåll

Icon_tillstånd.png

Master your
MIND

 • Flera tekniker och verktyg för att påverka ditt och andras tillstånd

 • Förstå varför du gör som du gör och istället GÖRA som du vill göra 

 • Förstå hur din hjärna fungerar för att effektivare kunna leda dig själv

 • Hur du GÖR för att må bättre och bli lyckligare

 • Hur du använder verktyg för avslappning, stresshantering och optimerar prestation

Icon_mal.png

Master 
CHANGE

 • Hur du sätter attraktiva mål som du verkligen vill nå

 • Hur du skapar motivation för dig själv och för andra

 • Hur du bygger vanor som ger konstant framdrift mot dina mål

 • Hitta ditt eget framgångs recept för att skapa förändring och nå dina mål

 • Hur du effektivt prioriterar din tid och planerar strategiskt

Icon_Relation.png

Master your
TEAM

 • Skapa förtroende och bygg goda relationer

 • Hur du bygger ett starkt team med tillit

 • Lär dig effektiva tekniker för att hantera och lösa konflikter

 • Hur du tillämpar ett aktivt lyssnande och ställer kraftfulla frågor

 • Att ge och ta emot feedback på ett konstruktivt sätt

Icon_kommunikation.png

Master your
COMMUNICATION

 • Hur uppfattas du som kommunikatör?

 • Analysera och förstå dina mottagare.

 • Tillämpa olika kommunikationsstilar för att nå olika mottagare

 • Hur du kan skapa motivation och förståelse i din kommunikation

 • Att använda du kroppsspråket och rösten

 • Hur du använder verktyg i din kommunikation

Kurs 201_inkl omfattning_edited.png

Master your
SOLUTIONS

 • Gå från låsning till lösning!

 • Lär dig effektiva tekniker för att lösa konflikter och komma till konsensus

 • Skapa fler perspektiv för att hitta helt nya lösningar

 • Framgångsrika tekniker för förhandlingar och anbud

Kurs 202_inkl omfattning.png

Master your
VALUES & BELIEFS

 • Vi borrar ner i verklig förändring genom att arbeta med dina och din organisations värderingar och övertygelser

 • Lär dig verktygen som skapar förändring på djupet och skapar framgång

 • Finn din riktning i livet genom dina värderingar och låt dina övertygelser hjälpa dig istället för att hindra dig.

Icon_utveckling.png

Master your
IDENTITY

 • Förändring består av flera nivåer, där den viktigaste är din identitet

 • Här finns nycklarna som tar dig över de osynliga hindren

 • Du får verktyg för att sätta den identitet du behöver för att kunna nå de resultat du vill uppnå. 

Time to 
INTEGRATE

 • Vi avslutar med att sammanfoga alla pusselbitarna du fått inom alla områden genom att integrera dina kunskaper för full effekt. 

 • Du lär dig att 1+1 kan bli mer än 3

 • Vi firar dina integrerade kunskaper med din certifiering till INLPTA NLP Practitioner!

Vill du nå helt nya höjder?
- då är detta utbildningen för dig!

INLPTA NLP Practitioner Certifiering
- för full effekt, högsta kvalitet och bättre resultat! 

Krav på OMFATTNING för full EFFEKT

INLPTA ställer krav på att utbildningen ska vara tillräckligt OMFATTANDE för att kunskaperna verkligen ska INTEGRERAS. Minimikraven från INLPTA är 15 dagar / 130 timmar.

LEVEL UP my ger dig 17 dagar på plats +  15 timmar online före/efter modulerna.

Krav på LÄRARE för högsta KVALITET

INLPTA ställer krav på en LÄRARLEDD utbildning på plats av en certifierad INLPTA TRAINER. Tränaren har hundratals timmar av NLP-träning bakom sig och omfattande teoretiska och praktiska studier.    

LEVEL UP my håller kurser med 2 Certifierade INLPTA NLP Business Trainers med erfarenhet av NLP inom affärsvärlden.

Krav på att KUNNA GÖRA för bättre RESULTAT

INLPTA Ställer krav på att deltagaren skall demonstrera/visa att denne har integrerat kunskapen och praktiskt kan tillämpa/utföra. Det handlar alltså inte bara om att förmedla kunskap och att få en kurspärm du sedan aldrig använder. Det handlar om att ändra beteenden och att faktiskt kunna göra. Genom ändrade beteenden fås andra, bättre resultat. 

LEVEL UP my fokuserar därför på att du som kursdeltagare ska få träna genom att GÖRA, både under kursdagar och mellan modulerna. 

Internationell INLPTA NLP Practitioner Certifiering:​

INLPTA.jpg
 • Är en kvalitetsstämpel på ditt CV

 • Visar att du har kunskaper om NLPs tekniker och modeller  

 • Visar att du även kan tillämpa/utföra NLP-tekniker

 • Visar att du har tillgång till en verktygslåda för att lösa problem och konflikter, nå resultat och skapa  fantastiska samarbeten!​

Den här utbildningen genomförs under sådana former och med de krav på kvalitet som fastställts av International NLP Trainers Association.

Möt dina Trainers

20210908_152033_MW_clean.png

Martin Wasshem

Utbildare / Föreläsare / Coach

Certifierad INLPTA NLP Trainer

Certifierad INLPTA NLP Business Trainer

Martin är en entreprenör och ledare med både bred och djup kunskap. Han har erfarenhet av att leda stora, komplexa projekt för svenska och internationella storföretag samt nya startups i flera olika länder. Han har hjälpt organisationer och team med att nå bättre samarbete och resultat, många gånger med agil metodik. Martin brinner för utveckling i alla dess former; personlig, organisatorisk och teknisk.

Vad säger andra om Martin:

 • Kunnig

 • Rolig

 • Lugn

 • Tålmodig

 • Flexibel

20200711_175238_edited_edited.png

Joanna Wasshem

Utbildare / Föreläsare / Coach

Certifierad INLPTA NLP Trainer

Certifierad INLPTA NLP Business Trainer

Joanna är den som aktivt söker och möjliggör utveckling, både för sig själv och för andra. Hon har över 20 års erfarenhet som konsult, oftast i ledande befattningar. Hon arbetar ofta med att utveckla ledningsgrupper, driva organisations-förändringar, med förändringsledning, projektledning eller med projektkontor. Joannas drivkraft är att med glädje och energi inspirera och möjliggöra förändring hos andra. 

Vad säger andra om Joanna:

 • Positiv

 • Pedagogisk

 • Inspirerande

 • Lyhörd

 • Snabb

Utbildningens utformning

Hela 17 dagars utbildning på plats + 15 timmar online

eller

Hela 11 dagars utbildning på plats + 8 timmar online
(om du redan har en INLPTA NLP Diploma)

Image by M ACCELERATOR

Utbildningen är uppdelad i 7 moduler om 2 respektive 3 dagar.

Varje modul fokuserar på ett eller flera av våra kunskapsområden Vi inleder med att du både får kunskaper, nya insikter och perspektiv. Från denna platform kommer du sedan lära dig nya beteenden utifrån en tydlig Hur-struktur. Genom den omfattande träningen i vår Gör-bildning kommer även ditt beteende att ändras. Dina nya kunskaper kan du använda du direkt! 

Laptop and Notebook

Vi inleder kursen med en digital introduktion där du får lära känna de andra deltagarna och börja ta till dig kunskap. 

Mellan alla modulerna erbjuder vi digitala träffar där vi repeterar föregående modul och erbjuder en möjlighet för frågor och svar för att underlätta inlärning, utveckling och ändrade beteenden. 

En utbildning med två starttillfällen - maj eller oktober

Start i maj

 • 5 - 6 maj 2022

 • 16 - 17 juni 2022

 • 25 - 26 augusti 2022

 • 7 - 9 februari 2023

 • 21 - 23 mars 2023

 • 25 - 27 april 2023

 • 30 - 31 maj 2023

Utöver dessa utbildningsdagar som genomförs på plats erbjuds även ett antal tillfällen online för introduktion, repetition och frågor. Dessa tillfällen är VALFRIA och erbjuds för att öka möjligheten till lärande och utveckling. Dessa kompletterande tillfällen omfattar 1-2 timmar och genomförs innan utbildningens start samt mellan/efter varje modul. 

För deltagare som startar i maj erbjuds även ett EXTRA online-tillfälle 15 november 2022 för ytterligare träning och repetition. 

Next level leadership_två starter.JPG

Start i oktober

 • 19 - 20 oktober 2022

 • 23 - 24 november 2022

 • 18 - 19 januari 2022

 • 7 - 9 februari 2023

 • 21 - 23 mars 2023

 • 25 - 27 april 2023

 • 30 - 31 maj 2023

Utöver dessa utbildningsdagar som genomförs på plats erbjuds även ett antal tillfällen online för introduktion, repetition och frågor. Dessa tillfällen är VALFRIA och erbjuds för att öka möjligheten till lärande och utveckling. Dessa kompletterande tillfällen omfattar 1-2 timmar och genomförs innan utbildningens start samt mellan/efter varje modul. 

Ett komplett erbjudande
för ett transformativt lärande med nya färdigheter

Totalt 17 utbildningsdagar i sju moduler (2+2+2+3+3+3+2)

Digitalt introduktionsmöte (1 timme) 

Digitala uppföljningsmöten (totalt 14 timmar) efter varje modul

Två certifierade NLP Business Trainers

En coachbuddy

Träningsmöjligheter mellan utbildningsmodulerna

Kursmaterial

Fika och lunch under kursdagarna

Möjlighet till certifiering (vid uppfyllnad av certifieringskraven)

Nya kunskaper, nya insikter och nya beteenden för NYA, BÄTTRE RESULTAT 

_edited.jpg

The Stars of Level Up

Exklusiv medlemsnätverk där du utvecklas vidare tillsammans med dina kursare.

Plattform för interaktion med dina kursare. Du kan bidra med dina tankar och idéer, får inspiration av andra, bollar idéer och lösa utmaningar tillsammans.

4 halvdagar per år för kontinuerlig vidareutveckling och nätverkande. Vi träffas för mer utbildning inom nya områden, repeterar och inspireras.

“You need to associate with people that inspire you, people that challenge you to rise higher, people that make you better. Don’t waste your valuable time with people that are not adding to your growth. Your destiny is too important.” citat Joel Osteen - precis vad detta nätverk möjliggör!

Next Level Leadeship Pris

Ett komplett erbjudande

Image by Denys Nevozhai
Motivational Speaker_edited_edited.jpg
_edited.jpg

Next Level Leadership (inkl. Master your leadership), 17 dagars utbildning.

Du erhåller ett INLPTA NLP Business Practitioner certifikat vid uppfyllande av certifieringskraven på utbildningen

Investeringen: 69.500 kr exkl. moms.​

Vi är säkra på att du kommer bli nöjd med utbildningen. Och om du mot förmodan inte skulle vara nöjd så får du naturligtvis pengarna tillbaka. Se bokningsvillkoren för regler och villkor.

För dig som redan gått Master your Leadership

Next Level Leadership (exkl. Master your leadership), 11 dagars utbildning.

Du erhåller ett INLPTA NLP Business Practitioner certifikat vid uppfyllande av certifieringskraven på utbildningen

Endast för dig som redan har gått Master your Leadership eller har en INLPTA NLP Diploma hos annan godkänd utbildare.

Investering: 41.700 kr exkl. moms.

Se bokningsvillkoren för regler och villkor.

Den här utbildningen är inte för alla
Vi begränsar platserna för max effekt!

bottom of page