top of page
  • Skribentens bildJoanna

Verkligheten har många kartor

Har du någon gång skakat på huvudet och tänkt: ”Fattar hen inte?” eller ”Hur kan hen tänka/agera så?”


Inom NLP har vi ett grundantagande som lyder ”Kartan är inte verkligheten”*. Kartan är en förenkling av verkligheten som vi själva skapat.


Våra förenklade kartor är skapade utifrån filtrerade intryck från våra sinnen samt värderingar, övertygelser och erfarenheter.


Det innebär att du har din karta av verkligheten och jag har min karta. Våra kartor är alltså olika och ingen av dem motsvarar verkligheten.


Ändå agerar vi många gånger som att det bara finns en karta och att den faktiskt är sann.


Vi försöker övertyga andra om åsikter, ståndpunkter och ageranden. Därför att dessa är logiska och kloka sedda utifrån vår egen karta.


Men hur uppfattas de från den andres perspektiv, utifrån dennes karta?


Här har vi grunden till så mycket misskommunikation, problem och konflikter.


Vad skulle hända om vi agerade utifrån insikten att vår karta inte är verkligheten?


Vad skulle hända om vi insåg att verkligheten faktiskt har många kartor?


Vad skulle hända om vi lyfte blicken från vår egen karta och istället lade fokus på att förstå den andres karta?


Vad skulle hända då?


Let’s level up! ⭐


* Detta resonemang kommer från matematiken Alfred Korzybskis

20 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page