top of page
Working Together_edited.jpg

Kurs 102: Kommunikation & Relation

Potential att leda andra

Kurs 102_inkl omfattning.png

Innehåll:

4 (2+2) hela utbildningsdagar (online/på plats)

6 timmar introduktion och summering online 

1 timmes individuell coaching av kursledare 

Träningsmöjligheter mellan utb.dagarna

Träningsbuddy

Utbildningsmaterial

Förkunskaper:

Inga

Kursledare:

Joanna Wasshem, Certifierad NLP Trainer

Martin Wasshem, Certifierad NLP Trainer

Kurstillfälle PÅ PLATS:

19-20 maj + 16-17 juni

(Stockholmsområdet)

Pris på plats: 24.500 kr exkl. moms

Not: Begränsat antal platser

För att lyckas både i arbetslivet och privat behöver du vara framgångsrik i din kommunikation och i ditt samarbete med andra. 

❓ Tänk om du kunde skapa riktigt bra samarbeten med andra?

❓ Tänk om du hade ett effektivt verktyg att hantera konflikter och motsättningar?

❓ Tänk om du kunde undvika missförstånd och istället säkerställa att din poäng verkligen går fram?

Under utbildningen får du kunskap och träning i hur du kan: 

1. Använda olika kommunikationsstilar för att lyckas ännu bättre i din kommunikation

2. Skapa bra relationer till andra och bygga ett starkt team

 

Utbildningen innehåller

 • Kommunikationens grunder

 • Hur uppfattas du som kommunikatör?

 • Analysera och förstå dina mottagare

 • Tillämpa olika kommunikationsstilar för att nå olika mottagare

 • Hur du kan skapa motivation och förståelse

 • Att använda du kroppsspråket och rösten

 • Hur du använder verktyg i din kommunikation

 • Att ge och ta emot feedback på ett konstruktivt sätt

 • Så gör du ett bra första intryck

 • Skapa förtroende och bygg goda relationer

 • Hur du tillämpar ett aktivt lyssnande och ställer kraftfulla frågor

Utbildningen för dig som vill

 • Hitta ditt sätt att lyckas som kommunikatör

 • Kunna kommunicera framgångsrikt både i möten och under presentationer

 • Kunna leverera ditt budskap med övertygelse och kraft

 • Ha förmågan att nå fram till olika typer av mottagare

 • Stärka din förmåga att både kunna ge och ta emot feedback

 • Snabbt kunna skapa goda relationer med nya människor

 • Etablera framgångsrika relationer och team

 • Skapa relationer som bygger på förtroende och tillit

 • Kunna utveckla både dig själv och andra

FOKUS PÅ ATT TRÄNA

En utbildning hos Level Up my handlar inte bara om att förmedla kunskap. Kunskap är naturligtvis en förutsättning, men för att nå verklig förändring - dvs att levla upp - behöver du också ändra ditt beteende.

Våra utbildningar lägger därför grunden genom att du först får ta till dig kunskapen. Sedan läggs fokuset på att du ska få träna på att GÖRA.

För det är först när du faktiskt GÖR något annorlunda som du kan levla upp och nå dina resultat!

VAD FÅR DU?

 • 2+2 heldagars utbildning (online eller på plats beroende på kurstillfälle)

 • 6 timmar introduktion, repetition och reflektion - online

 • 1 timmes individuell coaching av kursledare

 • Träningsmöjligheter mellan och efter utbildningsdagarna

 • En träningsbuddy

 • Utbildningsmaterial

och​

 • Möjligheten att levla upp i ditt liv!

LEVEL 1: Contact

Anmäl till Kurs 102: Kommunikation & Relation

bottom of page