top of page

Master your Leadership

Next Generation NLP Business Diploma

Är du ledare, egenföretagare, konsult, projektledare eller agil coach?  - Då är detta för dig!

Framtidens ledarskap 
med NLP, EQ och Vanor

Vad innebär det att gå Master your Leadership? Låt oss ta dig med på en kort resa där vi visar vår utbildning och du får lyssna på vad våra deltagare säger. Vad skulle Master your Leadership kunna innebära för dig?

Urskilj dig från mängden!
Levla upp med Next Generation NLP 

Conference Crowd

Som Ledare eller Chef

 • Du kommer att ha verktyg för att snabbt skapa goda relationer med medarbetare, kollegor och kunder. 

 • Du kommer kunna kommunicera framgångsrikt och få önskad effekt - i teamet, ledningsgruppen, eller avdelningen.

 • Du kommer kunna sätta mål som är tydliga och motiverande både för dig och dina medarbetare. Och när ni når dem så vet du hur du ska fira!

 • Du kommer kunna driva förändring skapa motivation och genom framgångsrika vanor både för dig själv, för din grupp och för företaget i stort. 

 • Du kommer att veta hur du sätter motiverande mål, hur du ska nå dem.

 • Du kommer att kunna sälja dig själv, din idé eller lösning på ett sätt som mottagaren kommer uppskatta. 

 • Du kommer kunna skapa goda relationer och goda samarbeten med kunder och andra samarbetspartners. 

 • Du kommer att lära dig att kontrollera ditt sinnestillstånd, även i tuffa och utmanande situationer, genom att använda beprövade verktyg.

 • Du kommer kunna skapa motivation för att starta och vanor för att lyckas långsiktigt. 

Som Egenföretagare

Som Konsult

 • Du kommer att ha verktyg för att skapa goda relationer snabbt, till exempel vid intervjuer och i uppdrag hos kund.

 • Du kommer veta hur du bäst kan sälja in dig själv och dina förslag på ett sätt som kommer tilltala din kund.

 • Du kommer veta hur du ska förbereda dig för att vara lugn och förtroendeingivande inför dina presentationer.  

 • Du kommer kunna sätta egna mål och även hjälpa din kund med målarbetet.

 • Du kommer veta hur du skapar motivation och grundar ett beteende som ger långvarig effekt. 

Vilka resultat kan du förvänta dig?

Icon_tillstånd.png

Bli lugnare och tryggare i tuffa situationer

Undvik negativa känslor av stress och oro och se till att du är ditt bästa jag när det verkligen gäller. Du kommer att lära dig att kontrollera ditt sinnestillstånd, även i tuffa och utmanande situationer, genom att använda beprövade verktyg. 

Icon_mal.png

Sätt mål som är viktiga på riktigt - och nå dem

Trött på att sätta mål som du aldrig når? Trött på bristande motivation och löften som bryts? Du kommer få lära dig hur du skapar motivation, sätter mål som är viktiga på riktigt och hur du sedan når dem. 

Icon_kommunikation.png

Kommunicera så att din poäng når fram - och ger resultat

Istället för frustration och misskommunikation kommer du nu att kunna bemästra tekniken att kommunicera så att din poäng når fram. Du kommer veta hur du ska adressera olika typer av mottagare för att möjliggöra att du når de resultat du önskar. 

Icon_Relation.png

Snabbt kunna etablera goda relationer - med förtroende och tillit

Du kommer att få verktyg för att snabbt kunna skapa bra relationer till personer så att du kan kommunicera från en plats med förtroende och tillit. Du kommer också få verktyg för att hantera konflikter och de där personerna som du finner mer problematiska.  

Icon_utveckling.png

Att du levlar upp och når helt nya höjder

Det här är en transformerande utbildning. Du kommer att utveckla dig själv som person så att du lyfter dig både personligt och professionellt genom ny insikter, kunskaper, färdigheter och beteenden. Bäst av allt är att förändringen inte är kopplad till en kurspärm utan är en förändring av dig - hur du tänker, kommunicerar och agerar i din vardag.  

Utbildningens innehåll

Icon_tillstånd.png

Master your
MIND

 • Emotionell Intelligens - Flera tekniker och verktyg för att påverka ditt och andras tillstånd

 • Förstå varför du gör som du gör och istället GÖRA som du vill göra 

 • Förstå hur din hjärna fungerar för att effektivare kunna leda dig själv

 • Hur du GÖR för att må bättre och bli lyckligare

 • Hur du använder verktyg för avslappning, stresshantering och optimerar prestation

Icon_mal.png

Master your 
CHANGE

 • Hur du gör förändring till en del av din framgång

 • Hitta ditt eget framgångs recept för att skapa förändring och nå dina mål

 • Hur du effektivt prioriterar din tid och planerar strategiskt

 • Hur du sätter attraktiva mål och hur du skapar motivation både för dig själv och för andra

 • Hur du bygger vanor som ger konstant framdrift mot dina mål

Icon_Relation.png

Master your
TEAM

 • Skapa förtroende och bygg goda relationer

 • Hur du bygger ett starkt team med tillit

 • Lär dig effektiva tekniker för att hantera och lösa konflikter

 • Hur du tillämpar ett aktivt lyssnande och ställer kraftfulla frågor i ett coachande ledarskap

 • Att ge och ta emot feedback på ett konstruktivt sätt

Icon_kommunikation.png

Master your
COMMUNICATION

 • Hur uppfattas du som kommunikatör?

 • Analysera och förstå dina mottagare.

 • Tillämpa olika kommunikationsstilar för att nå olika mottagare

 • Hur du kan skapa motivation och förståelse i din kommunikation

 • Att använda du kroppsspråket och rösten

 • Hur du använder verktyg i din kommunikation

Vill du har verklig utveckling?
- då är detta utbildningen för dig!

INLPTA NLP Diploma Certifiering
- för full effekt, högsta kvalitet och bättre resultat! 

Krav på OMFATTNING för full EFFEKT

INLPTA ställer krav på att utbildningen ska vara tillräckligt OMFATTANDE för att kunskaperna verkligen ska INTEGRERAS. Minimikraven från INLPTA är 4 dagar / 30 timmar.

LEVEL UP my ger dig 6 dagar på plats +  7 timmar online före/efter modulerna.

Krav på LÄRARE för högsta KVALITET

INLPTA ställer krav på en LÄRARLEDD utbildning på plats av en certifierad INLPTA TRAINER. Tränaren har hundratals timmar av NLP-träning bakom sig och omfattande teoretiska och praktiska studier.  

LEVEL UP my håller kurser med 2 Certifierade INLPTA NLP Business Trainers med erfarenhet av NLP inom affärsvärlden.

Krav på att KUNNA GÖRA för bättre RESULTAT

INLPTA ställer krav på att deltagaren skall demonstrera/visa att denne har integrerat kunskapen och praktiskt kan tillämpa/utföra. Det handlar alltså inte bara om att förmedla kunskap och att få en kurspärm du sedan aldrig använder. Det handlar om att ändra beteenden och att faktiskt kunna göra. Genom ändrade beteenden fås andra, bättre resultat. 

LEVEL UP my fokuserar därför på att du som kursdeltagare ska få träna genom att GÖRA, både under kursdagar och mellan modulerna. 

Internationell NLP INLPTA Diploma Certifiering:​

INLPTA.jpg
 • Är en kvalitetsstämpel på ditt CV

 • Visar att du har kunskaper om NLPs tekniker och modeller  

 • Visar att du även kan tillämpa/utföra NLP-tekniker

 • Visar att du har tillgång till en verktygslåda för att lösa problem och konflikter, nå resultat och skapa  fantastiska samarbeten!​

Den här utbildningen genomförs under sådana former och med de krav på kvalitet som fastställts av International NLP Trainers Association.

Möt dina Trainers

20210908_152033_MW_clean.png

Martin Wasshem

Utbildare / Föreläsare / Coach

Certifierad INLPTA NLP Trainer

Certifierad INLPTA NLP Business Trainer

Martin är en entreprenör och ledare med både bred och djup kunskap. Han har erfarenhet av att leda stora, komplexa projekt för svenska och internationella storföretag samt nya startups i flera olika länder. Han har hjälpt organisationer och team med att nå bättre samarbete och resultat, många gånger med agil metodik. Martin brinner för utveckling i alla dess former; personlig, organisatorisk och teknisk.

Vad säger andra om Martin:

 • Kunnig

 • Rolig

 • Lugn

 • Tålmodig

 • Flexibel

20200711_175238_edited_edited.png

Joanna Wasshem

Utbildare / Föreläsare / Coach

Certifierad INLPTA NLP Trainer

Certifierad INLPTA NLP Business Trainer

Joanna är den som aktivt söker och möjliggör utveckling, både för sig själv och för andra. Hon har över 20 års erfarenhet som konsult, oftast i ledande befattningar. Hon arbetar ofta med att utveckla ledningsgrupper, driva organisations-förändringar, med förändringsledning, projektledning eller med projektkontor. Joannas drivkraft är att med glädje och energi inspirera och möjliggöra förändring hos andra. 

Vad säger andra om Joanna:

 • Positiv

 • Pedagogisk

 • Inspirerande

 • Lyhörd

 • Snabb

Stegen för att du ska Levla Upp

Abstract Futuristic Background
Laptop and Notebook

26 januari - 1 timmes introduktion

Vi inleder med en introduktion där du får lära känna de andra deltagarna och veta hur utbildningen går till. Redan är börjar din utvecklingsresa. Detta pass genomförs digitalt.

9 - 10 februari - Modul 1, 2 heldagar på plats

Modul 1 är tillsammans och på plats. Här blandas teori med många praktikpass i en trygg miljö för att öka lärandet och utveckling. Genom den omfattande träningen i vår Gör-bildning kommer även ditt beteende att ändras. Du kommer redan nu att få med dig nya kunskaper, metoder, verktyg och vanor som du kan använda direkt! 

Image by M ACCELERATOR
Laptop and Notebook

9 mars - 1,5 timmars uppföljning på Modul 1

Vi repeterar föregående kurstillfälle och erbjuder möjligheter för frågor och svar för att underlätta inlärning, utveckling och ändrade beteenden. 

30 - 31 mars - Modul 2, 2 heldagar på plats

På nästa modul blandas återigen teori med praktikpass. Du får ännu mer kunskaper och färdigheter inom ännu fler områden. Vi öppnar fler dörrar och visar fler möjligheter för dig att nå dina önskade resultat och levla upp. Detta kopplas även till dina vanor, vilket underlättar en långsiktig förändring och utveckling.

 

Image by M ACCELERATOR
Laptop and Notebook

27 april - 1,5 timmars uppföljning på Modul 2

Vi repeterar föregående kurstillfälle och erbjuder möjligheter för frågor och svar för att underlätta inlärning, utveckling och ändrade beteenden. 

25 - 26 maj - Modul 3, 2 heldagar på plats

På den sista modulen kommer, utöver ännu mer kunskap inom fler områden, även fokus på integration, repetition och att koppla ihop all den kunskap du har redan har. Självklart ligger fokus på att Göra och skapa vanor för att du effektivt ska levla upp!

Image by M ACCELERATOR
Laptop and Notebook

15 juni - 1,5 timmars uppföljning på Modul 3

Vi avslutar utbildningen med en repetition av hela kursen och erbjuder möjligheter för frågor och svar för att underlätta inlärning, utveckling och ändrade beteenden. Vi avslutar kursen och firar nådda mål och all den framgång du som kursdeltagare nått under utvecklingsresan! 

Plats för modulerna

Östergårds Mat - Fest och Möten

Ostergards_byggnad.jpg

Vi håller utbildningen på Östergårds Mat - Fest och Möten som ligger strax norr om Stockholm, i Danderyd på danderydsvägen 144, mitt emot Danderyds kyrka. Hela omgivningen är skönt familjär och Östergårds är kända för sin goda mat och trevliga lokaler. Dessutom ligger det vackra 1700-talshuset i en 4000 kvm stor park. 

Kom med Tunnelbana eller buss till Mörby Centrum och gå eller ta sedan buss 602 som stannar precis utanför (hållplats Kyrkogårdsvägen). 

Det finns även gott om gratis parkeringsplatser om du föredrar bilen.

Det blir en transformativ utvecklingsresa!

Ett komplett erbjudande
för ett transformativt lärande med nya färdigheter

Motivational Speaker_edited_edited.jpg

Master your Leadership

Next Generation NLP Business Diploma

Totalt 6 utbildningsdagar på plats (i Stockholmsområdet) i tre moduler (2+2+2)

Digitalt introduktionsmöte 

Digitala uppföljningsmöten efter varje modul

Två certifierade NLP Business Trainers

En coachbuddy

Träningsmöjligheter mellan utbildningsmodulerna

Kursmaterial

Fika och lunch under kursdagarna

Möjlighet till certifiering (vid uppfyllnad av certifieringskraven)

Nya kunskaper, nya insikter och nya beteenden för att du ska kunna LEVLA UPP!

_edited.jpg

The Stars of Level Up

Exklusiv medlemsnätverk där du utvecklas vidare tillsammans med dina kursare.

Plattform för interaktion med dina kursare. Du kan bidra med dina tankar och idéer, får inspiration av andra, bollar idéer och lösa utmaningar tillsammans.

4 halvdagar per år för kontinuerlig vidareutveckling och nätverkande. Vi träffas för mer utbildning inom nya områden, repeterar och inspireras.

“You need to associate with people that inspire you, people that challenge you to rise higher, people that make you better. Don’t waste your valuable time with people that are not adding to your growth. Your destiny is too important.” citat Joel Osteen - precis vad detta nätverk möjliggör!

Ett komplett erbjudande

Motivational Speaker_edited_edited.jpg
_edited.jpg

Utbildningen Master your Leadership + 1 års medlemskap i The Stars of Level Up (värde 5000 kr)

Du erhåller ett INLPTA NLP Diploma certifikat vid uppfyllande av certifieringskraven på utbildningen

Investering: 39.500 kr exkl. moms.​

Vi är säkra på att du kommer bli nöjd med utbildningen. Och om du mot förmodan inte skulle vara nöjd så får du naturligtvis pengarna tillbaka. Se bokningsvillkoren för regler och villkor.

Vem är den här utbildningen för?

För dig som vill UTVECKLAS och dra nytta av din fulla POTENTIAL

För dig som både vill kunna skapa MOTIVATION att starta och vanor som skapar UTHÅLLIGHET

För dig som förstår att det är dina handlingar, vad du faktiskt GÖR, som skapar resultat

För dig som vill lära dig de tekniker och verktyg som ligger bakom FRAMGÅNG 

För dig som vill kunna skapa fantastiska RESULTAT samtidigt som du också MÅR BRA

För dig som är villig att INVESTERA TID i din personliga och professionella UTVECKLING

Vem är den här utbildningen INTE för?

Den är inte för dig som är NÖJD med att bara springa runt i EKORRHJULET

Den är inte för dig som tror att NÅGON ANNAN än du själv kommer förändra läget för dig

Den är inte för dig som FÖREDRAR SNACK framför action och resultat

Den är inte för dig som vill gå en utbildning där du BARA PASSIVT LYSSNAR istället för för aktivt lära dig nya färdigheter   

Vi jobbar med små grupper för max effekt! 
När gruppen är full stänger vi anmälan. 

Master your
brain

Icon_neurology.png

NEUROLOGY

Master your communication

Icon_language.png

LANGUAGE

Master your
behavior

Icon_programming.png

PROGRAMMING

bottom of page