top of page
  • Joanna

⚙️ Teknik - Undvik ineffektiva möten!

Uppdaterat: 4 juli 2022

Har du arbetsdagar som är fulla av ineffektiva möten? Möten där diskussionen bara går runt och ni aldrig når något resultat? Möten där du inte förstår vad man vill uppnå? Eller kanske möten där du undrar varför du ens är inbjuden?


En utredning utförd av Svenska Möten visar att vi lägger fyra hela veckor per år och person på ineffektiva möten. Det är 160 timmars ineffektivitet! Svenska Möten beräknar att dåliga möten kostar tre gånger så mycket som sjukfrånvaron. Här finns alltså en stor förbättringspotential!


Vad skulle det vara värt för dig om du kunde minska tiden du tillbringar i möten? 🎯 Eller om du kunde öka sannolikheten att mötet kommer att leda fram till ett användbart resultat?

🔑 Nyckeln är att behandla mötet som en bilresa.

Har du någonsin hoppat in i en bil utan att veta vart du ska åka eller ens varför? Utan att veta vem det är som kör eller vilken typ av resa det är? (Om du har gjort det, lämna en kommentar nedan, det vore kul historia att höra!)


Nej, oftast är alla i bilen helt överens om vart ni ska åka och vad målet med resan är. Alla vet om det är en affärs- eller nöjesresa och vem det är som kör. Det är en självklarhet att vi är överens om detta innan du hoppar in i bilen! Nyckeln till effektiva möten är att applicera samma princip för mötet som du redan har för bilresan.


Det handlar helt enkelt om att tydliggöra 3 nyckelfrågor för alla mötesdeltagare innan mötets start:

❓ 1. Vilket RESULTAT ska vi ha uppnått när mötet slutar?

Exempelvis: Fattat ett beslut / Kommit fram till en lösning / Identifierat handlingsalternativ / Delgivits information / Diskuterat en fråga (vilket ofta föregår ett beslut)

2. Hur ska jag som mötesdeltagare BIDRA i mötet?

Exempelvis: Lyssna / Diskutera / Komma med input / Arbeta fram ett resultat / Framföra min synpunkt / Fatta beslut

3. Har vi rätt FÖRUTSÄTTNINGAR för att kunna uppnå resultatet?

Exempelvis: Har vi tillräckligt med information? Har vi kommit tillräckligt långt i processen för att kunna ta detta steg? Är rätt personer med för att resultatet ska kunna uppnås?


Genom att tillsammans besvara dessa frågor innan mötets start har ni skapat en gemensam inramning av mötet. Att använda ramar är en enkel teknik som skapar tydlighet och sätter rätt förväntningar på mötet. Genom att rama in mötet har du dessutom:

✔️ Skapat SAMSYN bland mötesdeltagarna

✔️ Möjliggjort SAMARBETE mellan mötesdeltagarna

✔️ Skapat ett gemensamt FOKUS på vad vi ska uppnå

✔️ Ökat förutsättningarna för att ni ska nå ert önskade RESULTAT


👉 Hur ser din mötesvecka ut?
👉 Vilket av dina ineffektiva möten kommer du att börja effektivisera?
👉 Vilka resultat skulle du vilja uppnå?

💡 Vill du ha fler enkla tips på hur du kan effektivisera och nå dina resultat? Anmäld dig till LEVEL UP my's nyhetsbrev eller följ oss i sociala medier.
23 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page